Chia sẻ mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất

Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất là một loại đơn mà người dân gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm xác nhận các thông tin của mảnh đất mà họ có nhu cầu sử dụng. Đây là loại giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Các thông tin trong mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất có thể là nguồn gốc sử dụng đất, tình trạng hiện tại, diện tích đất,… Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Tại sao cần dùng mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất?

Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất là một trong những loại thủ tục hành chính đất đai quan trọng để làm cơ sở thực hiện những vấn đề liên quan như giao dịch, cấp giấy chứng nhận, chuyển nhượng, tặng cho,…

mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đấtTại Điều 188 Luật đất đai (2013), việc chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất được thực hiện khi một trong những điều kiện đó là đất đó phải không có tranh chấp:

 • Phải có Giấy chứng nhận, trừ những trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai;
 • Đất đó phải không có tranh chấp xảy ra;
 • Quyền sử dụng đất phải không bị kê biên để đảm đảm việc thi hành án;
 • Đúng trong thời hạn sử dụng đất.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 101 Luật đất đai trong trường hợp cấp sổ đỏ cho những hộ gia đình không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất như sau:

 • Hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật có hiệu lực thi hành nhưng không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất Đai (2013), có hộ khẩu thường trú và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn tại địa phương, nằm trong vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là chủ sở hữu đã sử dụng đất ổn định, không có bất kỳ tranh chấp nào thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất của họ.
 • Hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất nhưng không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất Đai (2013), nhưng đối với đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004 và không có bất kỳ vi phạm pháp luật về đất đai đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có bất kỳ tranh chấp nào, có điều kiện phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, xây dựng điểm dân cư nông thôn, đã được xác nhận và phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với đất đã có quy hoạch thì sẽ được cấp Giấy xác nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của họ.

Khi được cấp sổ đỏ trong trường hợp này, các cơ quan chức năng cần căn cứ dựa trên 3 yếu tố sau:

 • Xác định rõ nguồn gốc của đất
 • Xem xét quá trình sử dụng đất
 • Xác định được hiện trạng sử dụng đất

Điều kiện quan trọng nhất đó chính là đất này trong quá trình sử dụng bắt buộc phải không có tranh chấp xảy ra. Để xác nhận rõ điều này thì chúng ta phải làm Đơn xác nhận tình trạng sử dụng đất và được UBND cấp xã xác nhận rằng đất này không có tranh chấp, đã sử dụng ổn định và lâu dài.mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất

Một số lưu ý khi viết mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất

 1. Đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất áp dụng cho mọi trường hợp khi người dân/chủ sở hữu đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất hay chỉ đề nghị cấp cho nhà ở hoặc đất.
 2. Các cơ quan nhận đơn (kính gửi) phải được ghi theo thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đã được quy định tại Điều 105 Luật Đất đai (2013), cụ thể như sau:
 • Đối với các hộ gia đình hoặc cá nhân, ghi tên UBND huyện, quận, thị xã, thành phố nơi có đất hoặc nhà ở.
 • Đối với các tổ chức, ghi tên UBND tỉnh, thành phố thường trực thuộc trung ương nơi có nhà hoặc đất.
 1. Ngoài ra, còn cần những giấy tờ nộp kèm theo đơn. Giấy tờ nộp kèm theo đơn là những giấy tờ mà người chủ sở hữu đất hoặc nhà ở cần có để chứng minh quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở, cụ thể như sau:
 • Nếu đề nghị cấp xác nhận quyền sử dụng đất cho cả nhà ở và đất thì sẽ phải nộp một trong những loại giấy tờ xác nhận về quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai (2013) và Điều 18 và điều 31 theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
 • Nếu đề nghị cấp cấp xác nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp một trong những loại giấy tờ về xác nhận quyền sử dụng đất từ cơ quan thẩm quyền.

Lưu ý: Trong trường hợp bạn cần đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì bạn cần phải có sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ khi trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở hoặc công trình đã xây dựng).

Ngoài những loại giấy tờ kể trên thì bạn cần phải ghi thêm vào đơn như sau: tên chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, giấy tờ liên quan đến việc miễn, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Kết luận

Bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn đọc một số thông tin cần biết về mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất. Những lý do cần sử dụng cũng như một số lưu ý về việc làm mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất đã được nêu rõ trong bài này. Chắc chắn rằng những thông tin chi tiết này sẽ có thể giúp ích cho bạn khi tiến hành viết mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *