Thông tin mới nhất về Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là cơ quan chuyên môn có chức năng và nhiệm vụ. Tất cả đều được ghi nhận tại Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Mời bạn đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm thông tin về sở Kế hoạch Đầu tư tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở địa chỉ nào?

198 Bạch Đằng, Phước Trung, tp Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là trụ sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bạn có thể trao đổi thông tin bằng cách liên hệ qua số điện thoại 02543852401 hoặc số fax 02543859080. 

Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc vào giờ nào?

Thời gian làm việc của sở được thực hiện theo quy định của nhà nước. Được chia làm 2 khung giờ là từ từ 7h30 đến 11h30 và từ 13h đến 17h. Bên cạnh đó, cơ quan không làm việc vào Thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ và Tết dựa trên quy định của Nhà nước. 

Cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Sau đây là những thông tin về cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch Đầu tư tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:

Lãnh đạo Sở

Số lượng bao gồm: 01 Giám đốc và không nhiều hơn 03 Phó Giám đốc.

 • Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về những hoạt động thực hiện. Ngoài ra, phải có trách nhiệm báo cáo công tác hoạt động trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định ban hành. sở kế hoạch đầu tư tỉnh bà rịa vũng tàu
 • Phó Giám đốc Sở là người bên cạnh và giúp đỡ Giám đốc Sở trong công việc. Bên cạnh đó chịu trách nhiệm trước pháp luật về những việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ phân công.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được thực hiện bởi Chủ tịch UBND tỉnh và quyết định dựa trên tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ. Hơn thế nữa, còn được đánh giá thông qua cơ quan có thẩm quyền ban hành, theo quy định của pháp luật từ Đảng và Nhà nước về quản lý cán bộ.

Thực hiện theo quy định của pháp luật đối với việc điều động, luân chuyển, khen thưởng hay kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gồm:

 • Văn phòng;
 • Thanh tra;
 • Phòng Đăng ký kinh doanh;
 • Phòng Tổng hợp;
 • Phòng chuyên về kinh tế công nghiệp và dịch vụ;
 • Phòng Kinh tế nông nghiệp;
 • Phòng Văn xã;
 • Phòng Kinh tế đối ngoại;
 • Phòng Thẩm định;
 • Phòng Quản lý quy hoạch.

Ngoài ra, Văn phòng, Thanh tra, Phòng Đăng ký kinh doanh và các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ có 01 Trưởng phòng và không nhiều hơn 02 Phó Trưởng phòng.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở sẽ quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế cụ thể cho từng văn phòng, Thanh tra, Phòng Đăng ký Kinh doanh và các phòng chuyên môn nghiệp vụ. 

Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có nhiệm vụ và quyền hạn gì

sở kế hoạch đầu tư tỉnh bà rịa vũng tàu

Sở Kế hoạch Đầu tư tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 2, chương I trong Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV vào 05/8/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ. Sở Kế hoạch đầu tư Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện đúng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ cũng như quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Một số nhiệm vụ và quyền hạn chính của Sở:

 • Trình UBND thành phố: về các dự thảo, quyết định, kế hoạch, phân công, phân cấp quản lý, các chương trình và biện pháp nhằm cải thiện tổ chức kế hoạch và đầu tư.
 • Trình Chủ tịch UBND thành phố: dự thảo quyết định, chỉ thị, dự thảo quyết định thành lập. Bên cạnh đó, còn có sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kế hoạch đầu tư ở địa phương. Các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố được nhận sự quan tâm rất nhiều. 
 • Tổng hợp và báo cáo UBND thành phố tình hình thực hiện kế hoạch theo từng giai đoạn quy định. 
 • Đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung, cân đối kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cho địa bàn thành phố khi cần thiết.
 • Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện được hướng dẫn xây dựng quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, các dự án trọng điểm. Tất cả được đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể cho phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng thời, họ kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo quy định của pháp luật
 • Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành một số lĩnh vực thực hiện kế hoạch được UBND thành phố giao về: đầu tư trong nước và nước ngoài, quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO), quản lý đấu thầu và giám sát đầu tư.
 • Hoạt động quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách sẽ được phân bổ theo quy định. Quy định này của pháp luật và đảm bảo sự phân cấp của UBND thành phố.

Trên đây là một số thông tin về địa chỉ, thời gian làm việc, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mong rằng bài viết sẽ giải đáp một phần thắc mắc của bạn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *