Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật: chính sách này mô tả thông tin cá nhân mà Carlyxresidence.com thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin này.

Thu thập thông tin cá nhân?

Khi bạn đăng ký nhận bản tin, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email,… để giúp Carlyxresidence.com nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như cung cấp thông tin đầy đủ nhất cho bạn.

Khi nào thông tin được thu thập?

Carlyxresidence.com chỉ thu thập thông tin của bạn khi bạn đăng ký nhận bản tin định kỳ của chúng tôi…

Thông tin được lưu trữ trong bao lâu?

Thông tin này sẽ được lưu trữ nếu và chỉ khi bạn đăng ký làm thành viên thông qua các chương trình nhận bản tin định kỳ. Thông tin thành viên đã đăng ký sẽ được lưu trữ cho đến khi người dùng yêu cầu Carlyxresidence.com hủy bỏ thông tin này.

Thông tin của bạn được sử dụng để làm gì?

Carlyxresidence.com sẽ thu thập thông tin của người dùng cho các mục đích sau:

  • Thu thập thông tin để tối ưu bài viết, nâng cao trải nghiệm người dùng
  • Cập nhật đầy đủ thông tin đáp ứng với nhu cầu người tiêu dùng.
  • Cung cấp các chương trình khuyến mãi và giảm giá thông qua đăng ký email.

‘Cookie’ được sử dụng như thế nào?

Carlyxresidence.com không sử dụng cookie cho các mục đích theo dõi. Bạn có thể chọn để máy tính cảnh báo mỗi khi gửi cookie hoặc bạn có thể chọn tắt cookie đi. Nếu bạn tắt, một số tính năng sẽ không sử dụng được và việc duyệt Blog của bạn sẽ kém hiệu quả hơn vì một số dịch vụ của Carlyxresidence.com có ​​thể không sử dụng đầy đủ các tính năng được thiết kế.

Các bên thứ ba

Carlyxresidence.com không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chương trình liên kết

Carlyxresidence.com có ​​thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khuyến mại của các bên thứ ba trên Blog theo các chương trình liên kết. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang này.